Käyttöehdot

Käyttämällä www.pollendiary.com-palvelua suostun noudattamaan seuraavia käyttöehtoja:

1. Yleiset käyttöehdot

Sisälto sivustolla www.pollendiary.com on tarkoitettu yksinomaan tiedon jakamiseen.

Tiedot sivustolla eivät miltään osin korvaa lääkärin neuvoja tai hoito-ohjeita. Sivusto www.pollendiary.com suosittelee kaikkia käyttäjiä, joilla on terveysongelmia, kääntymään lääkärin puoleen, eikä ketään suositella omin päin aloittamaan, muuttamaan tai lopettamaan käyttämäänsä lääkitystä. Sisältöä sivustolla www.pollendiary.com ei pitäisi soveltaa tai käyttää itsehoitoon tai lääkityksen valitsemiseen.

Sivuston ylläpitäjät ja aerobiologian asiantuntijat tuottavat tietoa www.pollendiary.com -sivustolle huolellisuutta noudattaen. Toimituksellisten virheiden mahdollisuutta ei kuitenkaan voi täysin poissulkea.

Sivuston tekijät eivät ole vastuussa tiedon käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä tai tiedon virheellisyydestä tai puutteellisuudesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Sivuston tarjoamat palvelut eivät ole sitovia. Sivusto tai sen osa tai palvelut tai tieto voivat muuttua, lisääntyä, vähentyä tai poistua kokonaan ilman eri ilmoitusta.

2. Käyttöehdot

a) Sisältö

Sivuston www.pollendiary.com sisältö on laadittu asiantuntijoiden toimesta huolellisuutta noudattaen ja ottaen huomioon aerobiologian alalla tapahtunut viimeaikainen kehitys ja uusimmat käsitykset. Sivustoa tarkastetaan, täydennetään, oikaistaan ja kehitetään soveltuvin väliajoin. Tästä huolimatta sivuston tekijät ja ylläpitäjät eivät ole vastuussa sivuston käytöstä tai käyttämättä jättämisestä mahdollisesti aiheutuvista seurauksista.

Sivuston sisältöä, interaktiivisia osioita tai palveluita ei ole tarkoitettu korvaamaan lääketieteellistä neuvontaa, eivätkä ne sovellu yksilöllisen diagnoosin tekemiseen tai hoitopäätösten tekemiseen. Sivusto ei voi korvata laillistetun lääkärin neuvoja ja/tai hoitoa.

b) Käytettävyys

www.pollendiary.com pyrkii tarjoamaan palvelua keskeytyksettä yleiseen käyttöön. Kuitenkaan ei voida taata sivuston häiriötöntä toimintaa.

c) Linkit

Sivuston tekijät eivät ole vastuussa mistään www.pollendiary.com -sivustolle johtavista muiden medioiden linkeistä, sivustoista tai sisällöstä.

d) Vapaus velvoitteista

Käyttämällä www.pollendiary.com -sivustoa käyttäjän ja sivuston välille ei synny suhdetta eikä sivuston tekijöillä ole velvoitetta neuvoa käyttäjiä.

3. Tekijänoikeudet

Kaikki oikeudet pidätetään. Sivuston sisältö ja palvelut on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön. Kuvien, kuvaajien, diagrammien tai tekstien kopiointi tai käyttö sähköisissä medioissa tai painotuotteissa on kielletty ilman kirjallista lupaa. Sivuston ja sen sisällön kaupallinen jatkokäyttö on kielletty.

Sivuston tekijöillä on ollut tarkoituksena käyttää sivustoelementteinä vain tekijänoikeuksista vapaata materiaalia ja/tai ilmoittaa selkeästi sivustoelementtien tekijänoikeuden haltija.

Sivuston sisältöä ja palveluita saa hyödyntää henkilökohtaiseen käyttöön seuraavia ohjeita noudattaen:

Sivuston ja/tai sen sisällön luvaton jatkokäyttö ja sisällön jakaminen on kiellettyä ja voi johtaa toimenpiteisiin.

4. Tietosuoja

a) siitepölyaineisto

Siitepölytiedot jotka näkyvät sivustolla ovat peräisin eri lähteistä, joilla on tekijänoikeus siitepölyaineistoihinsa. Siitepölyaineistojen omistajat ovat eurooppalaisen siitepölytiedostusverkosto European Aeroallergen Network EAN:n jäseniä.

Kuvaajat ilmaisevat niiden alueiden, joissa käyttäjä on ilmoittanut oleskelleensa, alueellisia keskiarvoja. Tiedot päivitetään eri tahojen toisesta eri aikoina, useimmiten kerran viikossa ja pohjautuvat mikroskooppiseen analyysiin. Siksi useiden päivien viive siitepölyaineistojen päivittymisessä on mahdollinen.

Osa mukana olevista alueista ei tietosuojasyistä päivitä siitepölytietoja ennen siitepölykauden päättymistä.

Siitepölypäiväkirja-sivustolla julkaistavat aineistot ovat maksutta allergikkojen nähtävillä. Tästä huolimatta sivuston käyttäjillä ei ole pääsyä alkuperäisiin aineistoihin. Siitepölyaineistojen omistajilla on oikeus keskeyttää siitepölytietojen päivitys sivustolle syytä ilmoittamatta.

b) henkilötiedot

Sivuston käyttäjien tiedot ovat luottamuksellisia eikä käyttäjätunnusta tai salasanaa saa luovuttaa ulkopuolisille tai saattaa ulkopuolisten tietoon. Käyttäjillä on oikeus tarkastella vain omia tietojaan, jotka on salasanalla suojattu.

Rekisteröitymällä siitepölypäiväkirjan käyttäjäksi käyttäjä hyväksyy sen, että käyttäjän ohjelmaan tallentamia päivittäisiä oiretietoja voidaan käyttää www.pollendiary.com-sivuston tekijöiden tekemässä siitepölytiedotteiden ja oirekynnysarvojen kehittämiseen tähtäävässä tilastollisessa analyysissä.

5. Huomautus

www.pollendiary.com -sivustoon sovelletaan Itävallan lakia.Jos et hyväksy ylläolevia käyttöehtoja, sinun tulee poistua sivustolta.
Viimeksi päivitetty: Maaliskuu 2010