Izjava o odgovornosti

Z uporabo internetne strani www.pollendiary.com se strinjate z naslednjimi pogoji:

1. Splošni pogoji

Vsebina strani www.pollendiary.com je namenjena izključno informiranju uporabnikov.

Informacije nikakor niso nadomestilo za strokovno svetovanje ali zdravljenje strokovno usposobljenih in pooblaščenih zdravnikov z licenco. www.pollendiary.com vsem uporabnikom z zdravstvenimi težavami močno priporoča, da obiščejo svojega zdravnika, namesto da sami začnejo, spremenijo ali zaključijo zdravljenje. Vsebina strani www.pollendiary.com se ne sme uporabljati za samodiagnozo, niti ne sme vplivati na izbiro, začetek ali prekinitev terapij.

Člani uredniške ekipe strani www.pollendiary.com, pa tudi strokovnjaki s področja aerobiologije, zbirajo podatke z veliko mero skrbnosti. Vseeno se posameznim napakam pri urejanju ne moremo popolnoma izogniti.

Odškodninski zahtevki v povezavi s škodo, nastalo zaradi uporabe posredovanih podatkov, vključno s kakršnimi koli podatki, ki so nepopolni ali nepravilni, bodo zato zavrnjeni. Ponudbe na strani niso zavezujoče niti obvezujoče. Dele spletnih strani ali celotna objavljena besedila, vključno z vsemi ponudbami in s podatki, lahko avtorji razširijo, spremenijo ali delno ali v celoti izbrišejo brez posebnega obvestila.

2. Zavrnitev odgovornosti

a) Vsebina

Vsebina strani www.pollendiary.com je zbrana z vso potrebno skrbnostjo naših strokovnjakov, ki upoštevajo najnovejša odkritja in spoznanja na področju aerobiologije. Veljavnost, popolnost, pravilnost in kakovost vsebine preverjamo v ustreznih časovnih intervalih. Ne glede na to ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Vsebine, interaktivni moduli in storitve na tej strani ne morejo nadomestiti zdravniškega nasveta niti niso primerne za postavljanje diagnoz ali dajanje nasvetov za kakršno koli zdravljenje. Vsebina strani ne more nadomestiti svetovanja in/ali zdravljenja, ki ga izvajajo strokovno usposobljeni in pooblaščeni zdravniki z licenco.

b) Razpoložljivost

Na www.pollendiary.com si prizadevamo, da bi bile naše storitve javno dostopne brez prekinitev. Kljub temu www.pollendiary.com ne more jamčiti, da se ne bo zgodila prekinitev dostopa.

c) Povezave

Avtor ni odgovoren za vsebine, do katerih vodijo povezave na njegovih straneh – razen če je mogoče dokazati, da se je popolnoma zavedal, da je vsebina povezane strani nezakonita in bi lahko obiskovalcem svoje strani preprečil uporabo povezave. Če nastane kakršna koli škoda zaradi uporabe tam predstavljenih informacij, je lahko odgovoren le avtor zadevnih strani, ne pa tisti, ki je uporabil povezavo do teh strani.

d) Ni pogodbenega razmerja

Z uporabo strani www.pollendiary.com se ne sklene pogodbeno razmerje; predvsem ne bo postala pravno veljavna nobena svetovalna pogodba med uporabniki in ponudniki storitev na strani www.pollendiary.com.

3. Avtorske pravice

Avtorji za svoje objave ne smejo uporabljati avtorsko zaščitenega gradiva, če pa to ni mogoče, morajo navesti avtorja in vir gradiva.

Pridržane so avtorske pravice za vsa gradiva, ustvarjena s strani avtorjev. Vsako razmnoževanje ali uporaba gradiv, kot so: slike, diagrami ali besedila v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah, ni dovoljeno brez pisnega soglasja avtorja.

Uporabnikom je dovoljeno kopirati informativno gradivo za osebne, ne pa komercialne namene, le če spoštujejo naslednja pravila:

Nezakonito razmnoževanje in posredovanje vsebin ali celotnih strani ni dovoljeno in je kaznivo.

4. Zasebnost podatkov

a) podatki o cvetnem prahu

Podatke o cvetnem prahu, ki jih prikažemo glede na to, kje se nahajate, dobimo od različnih lastnikov podatkov. Ti so člani Evropske mreže za analizo prisotnosti alergenov v zraku (EAN). Krivulje prikazujejo srednje vrednosti v regiji, kjer ste se nahajali ob določenem času. Podatki so pridobljeni z mikroskopsko analizo, ki je zelo zamuden postopek in jo večinoma izvajajo enkrat tedensko. Zaradi tega je nekajdnevna zamuda običajna. Poleg tega nam različni centri posredujejo podatke ob različnih dnevih v tednu. Da pa bi nove podatke posredovali čim hitreje, stran posodabljamo in dopolnjujemo večkrat dnevno.

Zaradi varstva podatkov podatki za Veliko Britanijo niso vedno na voljo.

Lastniki brezplačno posredujejo podatke za potrebe bolnikovega dnevnika o alergiji na cvetni prah. Kljub temu uporabniki nimajo pravic za dostop do numeričnih podatkov niti do kontinuitete zagotavljanja teh podatkov. Ponudniki podatkov si pridržujejo pravico do prekinitve zagotavljanja podatkov brez navedbe razlogov.

b) Osebni podatki

Podatki, ki jih posredujejo uporabniki, so strogo zaupni in se ne smejo posredovati tretjim osebam brez soglasja uporabnika. Le uporabnik sam ima pravico vpogleda v svoje osebne podatke, ki so zavarovani z geslom.

Vsak uporabnik sprejme, da bo njegov vnos bolezenskih znakov v povezavi z ustrezno vrednostjo cvetnega prahu anonimno dodan vnosom drugih uporabnikov in statistično pregledan s strani strokovnjakov na www.pollendiary.com, da bi lahko izboljšali napovedi prisotnosti cvetnega prahu v zraku in določili mejne vrednosti za pojav bolezenskih znakov.

5. Razno

Za pogoje uporabe strani www.pollendiary.com velja zakonodaja Republike Avstrije.Če se z zgornjimi pogoji ne strinjate, vam svetujemo, da zapustite to spletno stran.
Zadnja posodobitev: marec 2010