Uslovi korišćenja

Koristeći internet polen-dnevnik (www.pollendiary.com) prihvatam sledeće uslove:

1. Opšti uslovi

Sadržaj polen-dnevnika (www.pollendiary.com) ima isključivo informacionu ulogu.

Ponuđena informacija ni u kom slučaju nije zamena za profesionalni savet i/ili terapiju kvalifikovanog i akreditovanog lekara. www.pollendiary.com preporučuje svim korisnicima polen-dnevnika da posete svog lekara pre nego što samostalno započnu, modifikuju ili prekinu terapiju. Informacije u okviru polen-dnevnika ne treba koristiti za samodijagnozu nizi za određivanje, primenu i završetak terapije.

Iako urednici polen-dnevnika kao i aerobiolozi produkuju ponuđenu informaciju pažljivim i marljivim radom, pojedinačne greške se ne mogu u potpunosti izbeći.

Zbog toga će odgovornost i sa njom u vezi potraživanja uzrokovana upotrebom ponuđene informacije, uključujući i bilo koju vrstu nepotpune i netačne informacije, biti odbačena. Sve ponuđeno je nevezujuće i neobavezno.

Delovi stranica ili celokupna publikacija, uključujući sve ponuđene informacije može biti proširena, promenjena, delom ili potpuno obrisana od strane autora bez posebnog obaveštenja.

2. Odricanje od svih prava

a) Sadržina

Sadržina polen-dnevnika (www.pollendiary.com) je rezultat stručnog i marljivog rada eksperata, uz uzimanje u obzir najskorijih otkrića u aerobiologiji. Validnost, potpunost, tačnost i kvalitet sadržine polen-dnevnika će biti kontrolisana u odgovarajućim intervalima, što ne podrazumeva nikakvu odgovornost.

Celokupan sadržaj, interaktivni moduli i servisi ne služe kao zamena za medicinski savet, niti za samostalnu dijagnozu ili bilo kakvu vrstu terapije. Sadržaj ne može biti zamena za savet i/ili tretman kvalifikovanog i akreditovanog lekara.

b) Dostupnost

Polen-dnevnik (www.pollendiary.com) teži da omogući neprekidnu dostupnost ponuđenih servisa, ali ne može garantovati da će to biti ostvareno.

c) Linkovi

Autori nisu odgovorni za sadržaje koji su linkovani na njegovoj stranici, osim ukoliko se može dokazati da su bili u potpunosti upoznati sa njihovim nelegalnim karakterom ili da su bili u mogućnosti da spreče posetioce svojeg sajta da pristupe takvim stranicama. Ako bilo kakva šteta nastane zbog informacija koje su prezentovane na linkovanim stranicama, jedino se autor tih stranica može smatrati odgovornim a ne onaj ko se na njih linkovao.

d) Bez ugovorni odnosi

Korišćenjem polen-dnevnika (www.pollendiary.com) ne formiraju se ugovorne obaveze. Ovo se posebno odnosi na savetodavni ugovor između korisnika polen-dnevnika i pružaoca usluge.

3. Odricanje od svih prava

Autori su se trudili da ne koriste materijal sa zaštićnim autorskim pravima a ukoliko to nije bilo moguće, autori su se trudili da uvek naznače autora odgovarajućeg materijala. Autorska prava svog materijala kreiranog od strane autora polen-dnevnika su zaštićena.

Kopiranje i upotreba slika, dijagrama i tekstova u drugim elektronskim i/ili štampanim publikacijama nije dozvoljeno bez pisane saglasnosti autora.

Korisnici smeju da kopiraju ponuđen materijal samo za sopstvene (a NE komercijalne) potrebe ukoliko se drže sledećih pravila:

Nedozvoljena reprodukcija i promet sadržaja polen-dnevnika je zabranjena i podložna zakonskom gonjenju.

4. Zaštita podataka

a) Aerobiološki podaci

Informacije o koncentracijama polena koje se prikazuju paralelno sa celokupnom ocenom Vaših simptoma potiču od različitih vlasnika koji su članovi Evropske Mreže za Aeroalergene (EAN).

Krive na dijagramu pokazuju prosečne vrednosti za region u kojem ste boravili odgovarajućeg dana. (Za Veliku Britaniju podaci nisu dostupni.)

Aerobiološki podaci se dobijaju mikroskopskom analizom uzoraka koja je dugotrajna a u najvećem broju slučajeva sprovodi se jedanput sedmično. Iz tog razloga zakašnjenje od nekoliko dana u prikazu podataka je uobičajeno. Međutim, sistem ažurira aerobiološke podatke iz baze više puta dnevno kako bi period zakašnjenja sveo na minimum.

Aerobiološki podaci su besplatni za upotrebu u polen-dnevniku zahvaljujući vlasnicima podataka. Bez obzira na to korisnici nemaju pravo pristupa numeričkim podacima niti imaju pravo na kontinuiranu dostupnost istih. Vlasnici imaju pravo da prekinu dostupnost aerobioloških podataka bez navođenja razloga

b) Lični podaci

Podaci uneti u polen-dnevnik od strane korisnika su tajni i ne smeju biti dati trećoj strani bez saglasnosti korisnika. Svaki korisnik ima uvid u svopstvene podatke koji su zaštićeni lozinkom.

Svaki korisnik je saglasan da se njegov sveukupni rezultat simptoma u kombinaciji sa aerobiološkim podacima može anonimno statistički analizirati od strane stručnjaka zaduženih za polen-dnevnik a sa ciljem unapređenja prognoze polena i određivanja kritičnih koncentracija polena koje izazivaju simptome alergije na polen.

5. Ostalo a

Isključivo zakon Republike Austrije se primenjuje za stranice www.pollendiary.comOva izjava je sastavni deo polen-dnevnika (www.pollendiary.com). Ukoliko ne prihvatate ovde navedene uslove, molimo Vas da napustite ovu internet stranicu.


Poslednji put ažurirano: Mart 2010