Dodatne Informacije

Ove stranice Vam prikazuju vezu između Vaših alergijskih simptoma i koncentracija aeropolena u oblasti (u Evropi) u kojoj ste boravili odgovarajućeg dana.

Veoma je važno da unesete oblast u kojoj ste boravili odgovarajućeg dana. Ukoliko to ne uradite nećemo moći da povežemo Vaše simptome sa koncentracijama alergenog polena. Takođe nemojte zaboraviti da unesete simptome za odgovarajući organ, ocenu vašeg opšteg stanja i da li koristite neke lekove.

Aerobiološki podaci su ažurirani najčešće jedanput sedmično pa se može dogoditi da grafik nije ažuriran paralelno sa simptomima. Posetite ovu stranicu ponovo nakon nekog vremena kako biste videli ažuriranu verziju.