Mapa simptoma

Šta je mapa simptoma?

Ovo je nova usluga napravljena na osnovu eksperimentalnog sistema koja u realnom vremenu prikazuje prostornu distribuciju simptoma alergije u Evropi. Ova usluga omogućava poređenje simptoma u vašem gradu ili region državi.

Koji podaci se koriste?

Podaci se direktno preuzimaju iz polen dnevnika (www.pollendiary.com). Samo anaonimizovani i kodirani podaci se koriste i unose u sistem. S toga je nemoguće povezati prikaz sa ličnim podacima korisnika polen dnevnika.

Koja informacija se prikazuje na mapi simptoma?

Intenzitet simptoma se prikazuje bojom (sivo = nema simptoma; zeleno = slabi simptomi; žuto = umereni simptomi; narandžasto = jaki simptomi; crveno = veoma jaki simptomi). Broj u centru kruga odgovara broju korisnika koji su uneli dati intenzitet simptoma u polen dnevnik.

Zbog čega prikazujemo mapu simptoma?

Koncentracije polena i karakteristike sezone polena se prikazuju na različite načine. A šta je se simptomima u nekom region? Mapa simptoma prikazuje koliko su zastupljeni simptomi alergije u nekom region.