Ansvarsfriskrivning

Genom att använda www.pollendiary.com Internetsidor accepterar du följande villkor:

1. Allmänna villkor

Innehållet i www.pollendiary.com är endast avsedd för att ge information.

Informationen är på intet sätt en ersättning för professionell rådgivning eller behandling av kvalificerade och ackrediterade läkare. www.pollendiary.com rekommenderar starkt alla användare med hälsoproblem att besöka sin läkare. Innehållet i www.pollendiary.com bör inte användas för självdiagnosticering, eller för att välja eller avsluta behandlingar.

Redaktionen liksom aerobiologiska experter vid www.pollendiary.com strävar efter att ge information med tillbörlig omsorg. Enstaka redaktionella misstag kan dock inte helt uteslutas.

Krav på ansvar kommer därför att avvisas angående skador orsakade av användning eller icke användning av information vid www.pollendiary.com, inklusive ofullständig eller felaktig information. All information och service är icke-bindande och utan förpliktelser. Delar av sidorna eller hela publikationen, inklusive alla erbjudanden och information kan utökas, ändras eller helt eller delvis tas bort av författarna utan särskilt meddelande.

2. Ansvarsfriskrivning

a) Innehåll

Innehållet i www.pollendiary.com har sammanställts med omsorg av våra experter, med hänsyn till den senaste utvecklingen och insikter inom aerobiologi. Innehållet revideras och kontrolleras med avseende på giltighet, fullständighet, korrekthet och kvalitet med lämpliga mellanrum. Trots detta kan inget ansvar antas.

Allt innehåll, interaktiva moduler och tjänster är inte avsedda som ersättning till medicinsk rådgivning, och inte heller lämpliga för enskild diagnos eller rådgivning för alla typer av behandling. Innehållet kan inte vara en ersättning för rådgivning och / eller behandling av kvalificerade och ackrediterade läkare.

b) Användbarheten

www.pollendiary.com strävar efter att kontinuerligt erbjuda sina tjänster för allmänheten oavbrutet. Ändå kan www.pollendiary.com inte garantera en tjänst utan avbrott.

c) Länkar

Redaktionen är inte ansvarig för innehållet på externa länkar från dessa sidor. Om skador uppstår genom användning eller inte användning av information som presenteras där, är endast upphovsmannen till respektive sidor kan vara ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor.

d) Ingen avtalsförhållande

Inga avtalsförhållanden, ingen rättslig status eller rådgivande kontrakt finns mellan användare av www.pollendiary.com och redaktionen

3. Upphovsrätt

Redaktionen har inte för avsikt att använda något upphovsrättsskyddat material, och om detta inte har varit möjligt har redaktionen försökt att ange upphovsrätt av respektive verk.

Upphovsrätten för allt material som skapats av redaktionen är reserverade. All kopiering eller användning av objekt såsom bilder, diagram, eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan upphovsmannens skriftlig avtal.

Det är tillåtet för användarna att kopiera informationsmaterial för personligt bruk och icke-kommersiella ändamål förutsett man håller sig till följande regler:

Olaglig kopiering och förmedling av innehåll eller kompletta sidor är inte tillåtet och kan leda till åtal.

4. Integritetsskydd

a) polleninformation

De pollenhalter som visas enligt användarens dagliga vistelseort härstammar från olika experter som är medlemmar i det Europeiska aerobiologiska nätverket EAN. Kurvorna visar dagliga genomsnittsvärden av halterna av de luftburna pollenarter, som har registrerats i regionen där användaren har bott eller vistats på respektive dagar. Uppgifterna har producerats vid en mikroskopisk analys, vilket är mycket tidskrävande och utförs i de flesta fall en gång i veckan. Av denna anledning kan en fördröjning på flera dagar förekomma. Dessutom lämnar olika expertgrupper ut sina uppgifter på olika dagar i veckan. För att hålla uppgifterna så dagsaktuella som möjligt, uppdateras informationerna flera gånger om dagen.

Momentant är informationen från Storbritannien inte tillgänglig av upphovsrättsliga skäl.

Användarna får använda Pollendagboken gratis. Ändå får användarna ingen tillgång till numerisk pollendata. Kontinuerlig service kan inte lovas och dataleverantörerna reserverar sig för att leveransen av data när som helst kan upphöra.

b) personuppgifter

Uppgifter från användarna är strikt konfidentiella och får inte ges till tredje part utan användarens samtycke. Varje användare har exklusiv inblick i sina egna uppgifter som är lösenordsskyddade.

Varje användare godkänner att tillsammans med andra användares informationer hans / hennes information om allergisymptom kan användas anonymt vid vetenskaplig forskning av experter från www.pollendiary.com för förbättring av pollenprognoser samt fastställandet av tröskelvärden.

5. Diverse

www.pollendiary.com faller under Österrikiska lagar.Om du inte accepterar dessa användarvillkor, råder vi dig att lämna denna webbplats.

Senaste uppdatering: Mars 2010