Symtomkartan

Vad är symtomkartan?

Den bygger på ett experimentellt system, som för första gången försöker visa symptomdata för pollendagbokens användare i realtid på en karta över Europa. Detta ger en omedelbar översikt över var och vilka besvär pollendagbokens användare har, på orten, i regionen, i landet och i resterande Europa.

Vilken data används?

Uppgifterna kommer direkt från pollenallergiker som använder pollendagboken (www.pollendiary.com/Phd/sv/). Endast data om symtomsvärdet används och överförs anonymt, krypterat, klassificeras och buntas. Det är således omöjligt att dra slutsatser om enskilda användare.

Vad ser jag på symtomkartan?

Intensiteten av allergikernas besvär visas i färg (grå = inga besvär, grön = lite besvär, gul = måttliga besvär, orange = svåra besvär, röd = mycket svåra besvär). Siffrorna i mitten av punkterna representerar antalet användare som har fyllt i sina symtom samt dess intensitet i pollendagboken.

Varför utvecklade vi en symtomkarta?

Prognoser och pollenhalter presenteras redan på olika sätt. Men hur känner och hur mår andra pollenallergiker på samma plats där du befinner dig. Är det bara jag eller är det flera som reagerar och har besvär just nu? Symtomkartan kan ge svaret på den frågan och visa på en aktuell symtomsituation."